Onze vier pijlers

Ons onderwijs berust op 4 pijlers:

  • Basisvaardigheden: Taal (lezen en schrijven) en rekenen. Goed kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op de schoolloopbaan en in de toekomstige loopbaan.
  • Science skills: Kinderen opleiden tot kritisch, denkende doeners. Door middel van maakonderwijs en techniek besteden wij aandacht aan de volgende vaardigheden: logisch en abstract leren denken, bèta vaardigheden, robotica, digitale geletterdheid, innovatief denken en creativiteit.
  • Wereldburgerschap: Kennis van de wereld en respect voor diversiteit.We helpen kinderen met het ontwikkelen van een kritische open geest om bij te kunnen dragen aan een mooiere wereld. Dit vraagt kennis van en focus op de volgende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, maatschappijleer, filosofie en cultuur/muziek. Deze vakken zullen door middel van ons thematisch onderwijs aan bod komen.
  • Gezondheid: Veel aandacht voor sport, beweging, expressie en gezonde voeding. Kinderen presteren beter als ze onder schooltijd meer bewegen. De Jan Campert school is een gezonde school.