Onze school

Onze school

De Jan Campertschool is een basisschool voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen: ongeacht geloof, ras of huidskleur. We kweken begrip voor andere opvattingen, gedachten en geloofsovertuigingen. Ontmoeting staat centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De openbare school: niet apart, maar samen. De school heeft op dit moment circa 230 leerlingen. In het schooljaar 2020-2021 werken we met 9 groepen.

Net na de oorlog werden er zogenaamde Finse ( houten) scholen gebouwd door het tekort aan stenen bouwmaterialen 

finse school

 

 

 

 

 

 

Maar sinds  januari 2007 is de school gevestigd in het huidige gebouw waarin alle groepen zijn gehuisvest. 

De school ligt in een rustige en groene omgeving; vlak achter de school liggen sportvelden en een bos. Het logo van onze school is een boom en verwijst naar de 2 oude lindebomen op ons plein. Typerend voor onze school zijn de diverse werkhoeken waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Een ander kenmerk is de open inrichting van het gebouw, waardoor leerlingen gemakkelijk toegang hebben tot diverse bronnen van informatie en benodigde materialen (open kasten, open leercentrum).

De openheid van de school is ook doorgevoerd bij de klaslokalen, die aan beide kanten veel ramen hebben; hierdoor lopen de klassen als het ware vanzelf over in de gangen aan de ene kant en het schoolplein aan de andere kant. In de grote hal en in de gangen bij de klassen zijn tentoonstellingsvitrines te vinden. Hier hebben (groepjes) leerlingen de mogelijkheid hun werk met een eigen toelichting en motivatie te presenteren. De school beschikt over een handvaardigheid/technieklokaal, een hal met podium, waar alle leerlingen met elkaar verschillende vormen van optredens verzorgen en een tuin waar leerlingen onder leiding van een leerkracht kunnen tuinieren.