Schoolcultuur

Schoolcultuur

Als school blijven wij voortdurend in ontwikkeling. Binnen onze schoolcultuur wordt veel aandacht besteed aan:

 

Zelfbewustzijn

Gaat over wie je bent en wat jouw verantwoordelijkheden zijn. De wijze waarop we met elkaar omgaan ligt hieraan ten grondslag. We stimuleren dat kinderen – en ook leerkrachten – met elkaar samenwerken en samen verantwoording dragen. Eigenaarschap wordt hierbij gecreëerd. Dat betekent ook dat we voor elkaar opkomen en gezamenlijk de schouders zetten onder een waardevolle actie (bevlogenheid). We willen dat leerlingen zich op school, in hun omgeving en in de wereld op hun plek voelen en een actieve rol vervullen.

 

Wederzijds respect

Het respectvol en accepterend behandelen van elkaar (leerkrachten en leerlingen en ouders) is bij ons een belangrijke waarde. We gaan voorzichtig en respectvol met elkaars gevoelens, ideeën en bezittingen om. Er is ruimte voor verschillen.

 

Verantwoordelijkheid

We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. Leerlingen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van hun eigen handelen. Naast eigen gedrag gaat het hier ook om houding/gedrag naar andere mensen en houding/gedrag ten opzichte van onze wereld, zoals b.v. het milieu en een leefbare, duurzame wereld. Onze leerkrachten hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.

 

Zelfstandigheid

Staat, naast het zelfstandig aan een opdracht kunnen werken, vooral ook voor het maken van eigen keuzes en voor het hebben van een eigen mening en die ook durven te uiten, los van wat men in het algemeen vindt. Het vergt moed om het eigen geweten te voelen en ernaar te handelen. Binnen onze school belonen we dit gedrag. Een voorbeeld is het zelfstandig werken binnen ons onderwijs.