Onze kijk op leren en ontwikkeling

Onze kijk op leren en ontwikkeling

Drie aspecten binnen onze onderwijsvisie zijn van belang:

Wij zien een veilig, positief, stimulerend en een waarderend leef-en werkklimaat als voorwaarde voor plezier in presteren, waarin wordt tegemoetgekomen aan de drie basisbehoeften van een kind:

    • Relatie (ik word gezien, gehoord en ik hoor erbij)
    • Autonomie (ik kan het zelf en soms heb ik hulp nodig)
    • Competentie (vertrouwen in eigen kunnen)

Wij zien leren als sociaal proces, een actief en gezamenlijk proces van kennisverwerving en het leren van vaardigheden.
Het leren vindt steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling plaats.

Wij geven een goede geleide instructie bij de basisvakken. Uit onderzoek blijkt dat de meeste leerlingen vooral gebaat zijn bij expliciete, activerende instructie
met begeleidende oefening en relevante feedback.