Bestuur

Bestuur

303_132db19_1dded

 

Onze school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond, kortweg OPO IJmond genoemd.

Deze stichting is op 1 januari 2003 opgericht door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Deze gemeenten hebben hierbij het bestuur over de 16 openbare scholen voor primair onderwijs aan de stichting overgedragen.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van OPO IJmond. Het bestaat uit één persoon, te weten ‘de voorzitter College van Bestuur’ in de persoon van de heer Martijn van Embden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, die benoemd worden door de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Drie leden worden benoemd op voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt één lid benoemd op voordracht van de gehele medezeggenschapsraad. De overige drie leden worden benoemd op voordracht van de gezamenlijke schooldirecteuren van OPO IJmond.

Binnen de Raad van Toezicht is er zodoende sprake van een evenwichtige inbreng van ouderbelangen en onderwijsinhoudelijke deskundigheid. Tevens wordt gestreefd naar aanwezigheid van andere relevante deskundigheid.

 

OPO IJmond
Zeilmakerstraat 62
1991 JC Velserbroek
Tel: 023 5201580

Voor meer informatie over het bestuur en de scholen kunt u zich wenden tot het bovenstaand adres en u kunt ook een kijkje nemen op de website: www.ooijmond.nl