Team

Team

 

 

Directie 

De directie van onze school wordt gevormd door Jan Walda, Mascha van der Eng en Natalie van Zuthem een Ruud van der Steen (Management Team).

Leerkrachten en medewerkers

Het team van de Jan Campertschool bestaat uit groepsleerkrachten en een administratief medewerker en een onderwijsassistent. Ook is er een interne begeleider en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. HVO wordt gegeven door de Stichting Beheer Humanistische Vorming. Rots & Water lessen worden gegeven door vier speciaal opgeleide leerkrachten. Ook hebben wij een gedragsspecialist en een taalspecialist in ons team.

Leergroepen

De school heeft vijf belangrijke leergroepen, waarin leerkrachten deelnemen. Deze leergroepen richten zich op belangrijke speerpunten van ons onderwijs en begeleiden de rest van het team hierbij. Collegiale consultatie is een voorbeeld van deze vorm van werken. De vijf leergroepen zijn:

  • leergroep Meerpresteerders
  • leergroep Rekenen
  • leergroep Taal en Lezen
  • leergroep Begrijpend Lezen
  • leergroep PBS en Gedrag

Interne begeleider

De interne begeleider Mascha van der Eng vervult een sleutelpositie binnen onze school. Ze beantwoordt vragen van onze leerkrachten, de kinderen en hun ouders. Zo ondersteunt ze de leerkrachten bij het signaleren en analyseren van onderwijsleerproblemen in hun groep. Ze organiseert de zorgverbreding op schoolniveau en mobiliseert de middelen en mogelijkheden van de school. Ze ordent die en zet die in voor hulp aan de leerkracht bij het onderwijs in de groep.

Stagiaires

Op onze school zijn jaarlijks in enkele groepen stagiaires van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) te Haarlem aanwezig. Wij vinden het belangrijk onze ’toekomstige collega’s’ de mogelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen. Ook stagiaires van het NOVA-college die een opleiding voor onderwijsassistent volgen, bieden wij geregeld een stage aan. Wij zijn een erkende opleidingsschool voor deze studenten.