Ouders

Communicatie

Ouders en school werken samen in het belang van het kind. Een goede, wederzijdse communicatie is daarom belangrijk. Via Parro worden ouders door de leerkracht geïnformeerd over wat kinderen geleerd hebben en welke activiteiten de kinderen hebben gedaan. Veelal worden foto’s bijgevoegd. Ook worden ouders via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van zaken die op school spelen. 

De ontwikkeling van het kind wordt goed gevolgd en hierover worden ouders goed geïnformeerd via de gesprekken met de leerkracht. Natuurlijk kan er altijd een afspraak met de leerkracht of directeur worden gemaakt op initiatief van de ouders. 

Ouders helpen op school
Gelukkig zijn heel veel ouders op verschillende manieren actief op de Jan Campertschool. Een moderne basisschool als de onze kan en wil niet zonder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de oudercommissie spelen een belangrijke rol. Ook andere ouders zetten zich in bij veel activiteiten onder en na schooltijd.

Een paar voorbeelden:

  • Hulp bij de organisatie van festiviteiten
  • Hulp bij het werken in het documentatiecentrum
  • Hulp bij diverse activiteiten in en om de school
  • Begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje
  • Hulp bij sportactiviteiten

Wij zijn altijd op zoek naar ouders die op welke wijze dan ook een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de school.