Functionaris Gegevensbescherming

Vertrouwelijke informatie en privacy

 

Medewerkers van scholen hebben meestal toegang tot veel informatie, soms ook tot vertrouwelijke persoonsgegevens. Op iedere medewerker rust een plicht tot juiste verwerking van persoonsgegevens, bescherming en beveiliging van persoonsgegevens en ook de plicht tot geheimhouding van hetgeen hem of haar uit hoofde van de functie ter kennis komt.

Privacy Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU). Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Onze organisatie heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die als onafhankelijk adviseur hierover kan worden geraadpleegd.

Marco Boltjes Functionaris Gegevensbescherming fg@opoijmond.nl
T 085 130 2591 (Voor spoedgevallen)