Oudercommissie

Oudercommissie

Oudercommissie Jan Campert School 2020-2021

 Samen Doen

De ouder commissie (OC) staat voor Samen Doen. Samen met de ouders van de leerlingen, samen met de leraren en samen met de leerlingen. De OC treedt op als coördinator, de uitvoerenden moeten we met z’n allen zijn.  We willen allemaal een leuke school waar naast goed onderwijs ook leuke dingen gedaan worden. Ontspanning voor de kinderen op school.

De OC van de Jan Campertschool is een stichting speciaal opgericht voor de Jan Campert School. De stichting in zijn nieuwe vorm heeft minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester en 2 leden. Deze leden zijn gevormd uit ouders van kinderen uit groep 1 tot en met groep 8.

De oudercommissie ondersteunt de school bij de vormgeving, organisatie en uitvoering van een aantal klas- en schoolbrede activiteiten die bedoelt zijn voor de kinderen. De activiteiten die binnen de nieuwe OC vallen zijn:

  1. Sint
  2. Kerst
  3. Pasen
  4. Avond4daagse
  5. Sportdag/koningsspelen
  6. Luizenpluizen
  7. Schoolfeest
  8. Versieren school
  9. 1 x themafeest per jaar

Hoe ziet de OC 2020-2021 eruit?

Ieder OC lid is eindverantwoordelijk voor minimaal 1 van de activiteiten. Het OClid van een activiteit is koppeling tussen de OC en de activiteitencommissie. Wij zoeken ouders die samen met ons de activiteit willen vormgeven, de zogenaamde activiteitencommissie. De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders, een leraar en een OC lid. De ouders en de leraar zijn actief lid, het OClid is koppeling tussen de OC en de activiteitencommissie.  Iedere activiteitencommissie heeft een budget en mag binnen dat budget een leuk en gezellige activiteit organiseren. Uiteraard is er een draaiboek, maar eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd. Maak er een mooi kinderfeest van!

De OC komt 5 x per jaar samen. De data daarvoor zijn bekend. Iedere vergadering is vrij toegankelijk voor ouders. Er worden notulen gemaakt van de vergadering waarbij we de wet op de privacy in acht nemen en binnen 2 weken geplaatst op deze pagina van de website van de Jan Campertschool. De data van de vergaderingen staan in de schoolagenda vermeld. Ook de schoolleiding of een vertegenwoordiger van de leraren zal de vergadering bijwonen. De vergadering zal ofwel op school ofwel bij iemand thuis ofwel op en andere plek gehouden worden. Meld je daarom via oc@jancampertschool.nl vooraf aan als je de vergadering wilt bijwonen. Dan geven wij de locatie aan je door.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken u! Iedere ouder is welkom om zich in te schrijven voor een activiteitencommissie. Je verbindt je niet aan de OC maar sec aan de activiteit waar je voor kiest. Heb je een leuk idee voor Kerst? Ben je creatief voor het versieren van de school? Of heb je zin in een eindfeest van school? Dan kun je je bij ons aanmelden middels het aanmeldformulier activiteitencommissies OC voor een van de activiteitencommissies.  En vind je het leuk? Dan meld je je volgend jaar opnieuw aan. Iedere activiteit heeft een vast aantal activiteitenouders, zodat er voldoende ouders zijn per activiteit. Dus wees er snel bij zodat je er zeker van bent dat je je kunt aansluiten bij je activiteit naar keuze.

Aan iedere activiteitencommissie zit ook een leraar verbonden. Deze is door de schoolleiding aangewezen per activiteit. De leraar weet wat er speelt bij de kinderen en kan daarmee een positieve bijdrage leveren per activiteit. Daarnaast is de leraar ook koppeling tussen school en de activiteitencommissie.

En natuurlijk kunnen we niet zonder de klassenouder. We hebben de klassenouder nodig. Iedere klas heeft een klassenouder als vertegenwoordiger van de klas. De activiteitencommissie heeft nauw contact met de klassenouders als er iets gecommuniceerd moet worden met ouders. We vragen de klassenouders een appgroep op te richten zodat communicatie snel en makkelijk is. Hierbij nemen we de wet op de privacy in acht. Ook vragen we de klassenouders om hulp bij het zoeken naar hulpouders als nodig. Zo hopen we met korte lijnen, snelle reacties te krijgen.

Kortom, we moeten het echt samen doen voor de kids.

Jouw vrijwillige bijdrage

De oudercommissie vraagt aan de ouders/verzorgers van de kinderen een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd, zodat we geld hebben voor de activiteiten. Van de vrijwillige bijdragen betalen we naast de genoemde activiteiten ook het schoolreisje van de kinderen (groep 1 t/m 7) en leveren we een bijdrage voor het kamp van groep 8. Ook dragen we met de vrijwillige bijdrage bij aan de bieb op school. De OC zorgt aan het einde van het schooljaar voor een financieel jaarverslag welke inzichtelijk is voor alle ouders.  

De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2020 – 2021 € 57,50 per kind (groep 8 €42,50). Alle ouders/verzorgers ontvangen hierover digitale informatie met de wijze betalen.  

Wij zetten ons dit jaar met veel plezier in voor de kids, jij ook?

OC Jan Campert

Mirjam de Wildt (groep 2), Esther Rolvink (groep 4), Janne Venhuis (groep 2/3), Caroline Cassee (groep 6) en Vanessa Heilig (groep 5)