Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie van de Jan Campertschool houdt zich bezig met de evenementen die voor de leerlingen zelf bedoeld zijn. Evenementen zoals Sinterklaas, het Kerstfeest, Pasen, de afscheidsavond van groep 8, koningsspelen en het regelen van de versnaperingen op de sportdag enz.IMG_4057.JPG ouderscommissiepagina  De oudercommissie heeft ook als taak het coördineren van het luizenpluizen.

De oudercommissie doet dit alles met ondersteuning van het lerarenteam. De vrijwillige ouderbijdrage is het budget wat de oudercommissie te besteden heeft. Hiervan worden de feesten betaald, maar ook de verjaarscadeaus van de leerkrachten en de bussen voor het schoolreisje. Ook krijgt groep 8 nog een bijdrage van de oudercommissie zodat zij op kamp een leuke activiteit kunnen doen. En zo af en toe wordt er nog iets extra’s betaald, bijvoorbeeld bijdragen aan de luizentassen op school.

De evenementen worden georganiseerd in verschillende werkgroepjes die elk verantwoordelijk zijn het specifieke feest in goede banen te leiden. In principe is een ouder voor 3 jaar lid van de oudercommissie.

De oudercommissie vergadert ongeveer 9 keer per schooljaar. Daarnaast gaat natuurlijk tijd zitten in de uitvoering van taken van de verschillende werkgroepen.

De oudercommissie bestaat uit ouders, maar kan ook niet zonder ouders! Voor veel gelegenheden is de hulp van ouders broodnodig. Zo zijn er contactouders nodig voor elke groep, hulpouders voor het versieren van de school met sinterklaas en kerst.

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie? Of heeft u een leuk idee die u wilt delen met de oudercommissie? Dan kunt u ons bereiken onder volgend e-mail adres: OC@jancampertschool.nl

Notulen OC

U kunt hier  klikken voor de vastgestelde notulen van 08 maart 2018
U kunt hier klikken voor de vastgestelde notulen van 16 januari 2018.

Verkeer

Op veel scholen in Nederland zijn verkeersouders actief, zo ook op onze school. De taak van een verkeersouder is het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de school. Op dit moment heeft de school geen verkeersouder maar zij is altijd op zoek naar een vrijwillige ouder voor deze taak.

Wat doet een verkeersouder precies:

  • Contactpersoon voor ouders, school en derden zoals, gemeente en politie.
  • Praat mee binnen de school en gemeente over verbeteringen van de verkeersveiligheid.
  • Betrekt ouders bij het verbeteren van verkeersveiligheid van kinderen.
  • Maakt zich sterk voor veilige schoolroutes.
  • Organiseert i.s.m. de oudercommissie verkeersacties en evenementen.

Stopverbod voor de school

Sinds november 2008 is een stopverbod ingesteld voor beide zijden van de Driehuizerkerkweg. Dit betekent dat u aan beide kanten niet meer mag parkeren of stoppen. Het stopverbod geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:00 uur.De verkeersdrukte en de onveilige verkeerssituatie is sindsdien enorm verbeterd. En dat willen we graag zo houden!