Welkom

Welkom op de website van de Jan Campertschool!

Een school die van oudsher goed onderwijs levert aan zijn leerlingen en zich bewust is van de veranderingen in onze samenleving. Wij willen kinderen zo optimaal mogelijk voorbereiden op de uitdagingen die in de toekomst liggen. Dit doen wij door een ‘lerend team’ te zijn. Samen werken in speciale leergroepen om zo ons onderwijs steeds maar weer te vernieuwen. Ook in gesprek gaan met onze leerlingen hoort daarbij. Niet alleen de leerlingenraad, maar ook bijvoorbeeld een leerlingenquête  zorgt ervoor dat wij als leerkrachten weten wat er leeft bij onze leerlingen.

 

Belangrijke waarden op onze school zijn:

  • Wederzijds respect: Positive Behaviour Support is een waardevolle pijler hierbij.
  • Het vignet ‘Gezonde School’ , het kwaliteitskeurmerk uitgereikt door de overheid,  betekent dat wij de komende 3 jaar ‘gezond’ zijn als het gaat om sociale veiligheid op onze school. In 2020 hebben we gewerkt aan het onderdeel ‘gezond bewegen’. Ook is er veel aandacht voor ‘gezond eten en drinken’ op onze school.
  • Samenwerken:  coöperatieve werkvormen in de klas en groepsdoorbroken zoals bijvoorbeeld bij het tutorlezen en het programma BOUW
  • Talentontwikkeling: kinderen worden uitgedaagd zelfstandig en onderzoekend te leren, inzetten van Chromebooks en programma’s als Plannex ondersteunen dit
  • Extra aandacht voor Natuur en Techniek

gezonde school-2

pbs3pbs2