Welkom

Plezier in Presteren!

“Kijk wat ik al kan”

Een kind dat toe is aan het leren lopen laat zien dat het eerst zichzelf kan optrekken en te staan terwijl het zich vasthoudt. Met veel plezier oefent het kind oefent  en leert lopen met vallen en opstaan. Ieder kind ontwikkelt het leren lopen in eigen tempo, met een helpende hand en stimulans en waardering vanuit een veilige omgeving. Het zelfvertrouwen groeit en het kind zal zelfstandig de eerste stapjes maken en uitstraalt: ik kan het! Het kunnen lopen is weer een basis voor een volgende ontwikkelingsfase en zo leggen kinderen vanaf hun geboorte een lange weg af. Een leerproces waarin zij nieuwe kennis, ervaringen, inzichten opdoen en relaties aangaan waardoor zij zelf en hun blik op de wereld verandert. 

Op deze manier zien wij het leerproces op school als één doorgaand ontwikkelingsproces. Wij zien een veilig, positief, stimulerend en een waarderend leef-en werkklimaat als voorwaarde dat kinderen plezier in presteren behouden en durven te laten zien wat zij kunnen.