Plezier in presteren!

Kijk eens wat ik al kan.

Plezier in presteren voor ieder kind

De Jan Campert is een ambitieuze en gezellige school in een prachtige groene omgeving in Driehuis. In onze school staat het leren centraal, of uw kind nu makkelijk leert of juist extra ondersteuning nodig heeft, alle kinderen komen tot hun recht. Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen zonder hen te overvragen.

Wij stimuleren kinderen om boven zichzelf uit te stijgen en hun grenzen te verleggen. Dat vergt hard werken, heel veel oefenen, doorzetten, fouten durven maken en ook durven te excelleren.

We doen het samen!

Leren zien wij als een gezamenlijk en sociaal proces: kinderen leren om in een groep samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag, zorg te dragen voor de ander en de omgeving en hun grenzen aan te geven. Bovenal is de Jan Campert een veilige leerwerkplek waar uw kind zichzelf kan zijn en zich thuis voelt. Waar ieder kind serieus genomen wordt, initiatieven worden gewaardeerd én waar uw kind samen met anderen lekker kan spelen en bewegen. De Jan Campert is een school waar kinderen elke dag met plezier heengaan!

Wij zijn een KiVa school

Niemand is schuldig, maar de hele klas is verantwoordelijk! Verantwoordelijk voor het welbevinden en het geluksgevoel van ieder kind. Samen zorgen we ervoor dat uw kind zich altijd fijn voelt op school.

Juf aan het woord:

De Jan Campertschool is een gezellige dorpsschool, iedereen kent en woont bij elkaar. Er is ook veel ruimte voor spelen.

Juf  Veronique

Onze missie: kritisch denkende wereldburgers

Kinderen van nu groeien op in een wereld die landsgrenzen overstijgt. Wat ons drijft is kinderen tot kritisch denkende wereldburgers te vormen die leren samenwerken om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Kritisch denken vereist dat kinderen hier de juiste kennis en vaardigheden voor ontwikkeld hebben. De kinderen verlaten onze school met:

  • goede vaardigheden in taal en rekenen;
  • een goede algemene ontwikkeling;
  • kennis en bewustzijn van een gezonde levensstijl en sportiviteit;
  • zelfvertrouwen en samenwerkingsvaardigheden.

Basisvaardigheden

Onze leerlingen leren goed lezen, spellen en rekenen.

Science skills

We leiden kinderen op tot kritisch denkende doeners.

Wereldburgerschap

Kinderen krijgen kennis van de wereld en respect voor diversiteit.

Kom kennismaken

U bent van harte welkom om kennis te maken en de sfeer te proeven op onze school. Wij zien u graag tegemoet!

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.