Samenwerking tussen school en ouders

Ouders en school werken samen in het belang van het kind. Goede, wederzijdse communicatie vinden wij daarbij van essentieel belang.

Heldere communicatie

Heldere en wederzijdse communicatie is van groot belang om samen met de ouders te werken aan het belang van de kinderen op de Jan Campert. Via de handige Parro-app houden wij contact met alle ouders, informeren wij elkaar dagelijks, kunt u foto’s en berichten volgen, maar kunt u ook een afspraak maken met de leerkracht. Daarnaast heeft u natuurlijk ook gesprekken met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind op school.

Helpende handen van ouders

Gelukkig zijn er heel veel ouders op verschillende manieren actief op de Jan Campertschool. Wij kunnen en willen het ook niet anders. Ouders nemen niet alleen deel aan de medezeggenschapsraad en de ouderraad, maar bieden ook onmisbare hulp bij allerlei activiteiten tijdens en na schooltijd. Van organisatie van feestelijkheden tot het begeleiden van uitstapjes, sportactiviteiten en allerlei bezigheden in en rond de school. Wilt u ook meedoen? U bent van harte welkom!

Kinderopvang Op Stoom

In samenwerking met Op Stoom bieden wij peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar bij Peuteropvang Campert Op Stoom. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er buitenschoolse opvang na schooltijd tot 18.30 uur in de verschillende ruimtes van BSO Campert Op Stoom. De  BSO is ook open tijdens de schoolvakanties met een breed aanbod van activiteiten.

Overlegorganen

Denkt u met ons mee? Ouders en school werken samen aan het belang van het kind. Dat kan door dagelijks contact of door te helpen op school, maar ook door mee te denken en beslissen in onze overlegorganen.

Medezeggenschapsraad

Ouders/verzorgers en personeel kunnen invloed uitoefenen op de schoolorganisatie, dat is zo geregeld in de wet medezeggenschap. Wij vinden die invloed belangrijk om te werken aan onze missie: goed onderwijs voor het vormen van kritisch denkende wereldburgers.

Oudercommissie

De ouderraad helpt de school bij het organiseren van allerlei feestelijkheden en activiteiten in en rond de school. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, de Kerstdagen en Pasen, maar ook uitstapjes, schoolreisje, sportevenementen en ga zo maar door. Er is altijd wat te doen op de Jan Campert. Met een actieve ouderraad draagt u bij om kinderen een mooie schooltijd te geven.

Heeft u een vraag aan de OC of wilt u meer informatie? De leden van de OC helpen u graag verder! oc@jancampertschool.nl