Kennismaken met de Jan Campertschool

U bent van harte welkom om een keer te komen kijken op onze school. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur Christa Ettema.

Aanmelding

Het hele jaar door kunt u komen kennismaken en uw kind inschrijven bij onze school. Vul het formulier in, stuur een mailbericht naar christa.ettema@ijmare.nl of bel gerust om een afspraak te maken: 0255 51 43 54. Dan plannen wij graag een persoonlijke afspraak voor een gesprek en een rondleiding, waarbij u ook de gelegenheid krijgt om een leerkracht en een leerling te spreken uit de groep waar u uw kind voor aanmeldt. Zo krijgt u uit eerste hand de beste indruk van de school waar uw kind terechtkomt.

Christa Ettema
Directeur Jan Campertschool

Naam ouder*

Tijdig aanmelden

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Het is fijn voor de ouders en de school als u uw kind aanmeldt voordat het 4 jaar wordt (bij voorkeur bij 2,5 jaar). De basisschool vormt een belangrijke periode in een kinderleven en is daarom ook van groot belang voor u als ouder of verzorger. Voor een periode van acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van ‘de juffen en de meesters’. Een school kiezen valt dan ook niet mee, want scholen verschillen in werkwijze, in aanpak, in sfeer en ook in resultaat.

Download het inschrijfformulier

Als u na de kennismaking graag uw kind wilt inschrijven kan dat door middel van een ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier kunt u afgeven bij de school of natuurlijk per post of digitaal versturen.

Eerst even wennen?

Vanaf de leeftijd 3 jaar en 10 maanden is het mogelijk voor uw kind om te komen wennen aan de nieuwe omgeving waar het straks in terechtkomt. Dat kan 5 dagdelen, waarbij het wenselijk is om het wennen in halve dagen te doen. Als uw kind ingeschreven staat, nemen wij als het zover is graag contact met u op.