Schooltijden

Alle dagen, behalve woensdag, van 8.30 uur tot en met 14.15 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot en met 12.15 uur. We hebben een continurooster, alle leerlingen eten dus op school.