Medezeggenschapsraad

Bij wet (WMS) is geregeld dat ouders en leerkrachten mogen meedenken over het beleid. De MR (medezeggenschapsraad) is een mede-zeggenschapsorgaan uitsluitend voor ouders en leerkrachten van de Jan Campertschool. De MR is bevoegd met de directie te overleggen over alles wat de school aangaat. Tevens heeft de MR-instemmingsrecht op een aantal belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over het onderwijskundige beleid voor het komende schooljaar. Daarnaast legt de directie een aantal voorgenomen besluiten ter advisering voor aan de MR.

De Medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Voor de MR zijn er driejaarlijkse verkiezingen. De leden zijn:

Leerkrachtegeleding:
Ilona van Tuijl (groep 3), Muriel Kooijman (groep 4).

Oudergeleding:
Marije Verweij en Mirjam de Wildt.

Heeft u een vraag aan de MR of wilt u meer informatie? De leden van de MR helpen u graag verder! mrjancampert@ijmare.nl

Vergaderdata

14 mei 2024Aanvang 19.30 uur.
1 juli 2024Aanvang 19.30 uur.

Extra informatie

Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Wilt u een MR vergadering bijwonen neem dan contact op met Marije Verweij, voorzitter van de MR.